Zainteresowanych zorganizowaniem spotkania lub zaproszeniem Autorki do prezentacji wykładu prosimy o korespondencję e-mailową (zakładka KONTAKT). Szczegóły ustalamy indywidualnie.

tytuł:  „Tajemniczy ogród. O dziedziczeniu traumy.”
tematyka: O pozagenowym dziedziczeniu lęków i traum po przodkach, o przekazywaniu własnych traum dzieciom i wnukom i o tym, jak pozbywać się ciążącego dziedzictwa traum.
tytuł: „Nowotwór żywi się stresem”.
tematyka: O roli stresu w chorobach nowotworowych.
tytuł: „Wypalenie zawodowe i stres”.
tematyka: Wykład dla nauczycieli. Jak żyć w stresie? Czy wypalenie zawodowe jest nieuniknione?
tytuł: „Radości w młodości”.
tematyka: Jak pozytywne emocje wpływają na zdrowie i przedłużają życie.
tytuł: „Radości w starości”.
tematyka: Jak pozytywne emocje wpływają na zdrowie i przedłużają życie.
tytuł: „W życiu ważne są dobre chwile”.
tematyka: Jak pozytywne emocje zmieniają życie w chorobie przewlekłej i przedłużają życie.
tytuł: „Współczesne epigenetyczne zagrożenia zdrowia”.
tematyka: O dziedziczeniu pozagenowym chorób przewlekłych.
tytuł: „Epigenetyczne mechanizmy zaburzeń odżywiania”.
tematyka: O tym, jak traumy przodków wpływają na występowanie zaburzeń odżywiania w kolejnych pokoleniach.
tytuł: „Naukowe dowody wagi przykazania miłości”.
tematyka: O potędze miłości z naukowego i medycznego punktu widzenia.
tytuł: „Skutki uzależnień behawioralnych”.
tematyka: O indywidualnych i społecznych skutkach uzależnień od wykonywania jakiejś czynności (np.: zakupów, seksu, jedzenia, telefonów komórkowych, Internetu, hazardu, pracy itp.)
tytuł: „Medyczne źródła lęków”.
tematyka: O wpływie wczesnej i dziedziczonej traumy na występowanie lęków.
tytuł: „Epigenetyczne uwarunkowania chorób cywilizacyjnych.”.
tematyka: O tym, jak choroby cywilizacyjne mogą być dziedziczone do kolejnych pokoleń.
tytuł: „Epigenetyczne mechanizmy powstawania bólu”.
tematyka: O wpływie traumy naszych przodków na sposób reagowania na ból i odczuwanie bólu. O nowych terapiach leczenia bólu, pozbawionych działania ubocznego leków przeciwbólowych.
tytuł: „Nutriepigenetyka w świecie stresu i emocji”.
tematyka: O wpływie traumy, stresu i emocji naszych przodków na zaburzenia odżywiania i metody radzenia sobie tymi zaburzeniami.
tytuł: „Zagrożenia zdrowia w świecie emocji i lęków”.
tematyka: O wpływie stresu i negatywnych emocji na zaburzenia fizjologiczne i anatomiczne w mózgu i konsekwencje tych zaburzeń w naszym zdrowiu i życiu społecznym.
tytuł: „Docenić ojca – odkrywczy postulat epigenetyki”.
tematyka: O wpływie traumy ojców na  psychikę oraz stan zdrowia dzieci i wnuków.
tytuł: „Narodziny zła. Medyczne mechanizmy nienawiści”.
tematyka: O mózgu, neuronach lustrzanych i pozagenowym dziedziczeniu zła i agresji.
tytuł: „Stres i emocje dziecka a dziedziczenie traumy”.
tematyka: O wpływie traumy przodków na emocje dzieci, ich reakcje stresowe, agresję i lęki.
tytuł: „Od neurofizjologii empatii do miłości bliźniego”.
tematyka: O empatii, zaburzeniach neuronów lustrzanych i potrzebie rozwoju empatii w społeczeństwie.
tytuł: „Profilaktyka chorób nowotworowych”.
tematyka: Wpływ nieprawidłowego sposobu odżywiania się, narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu na powstawanie chorób nowotworowych.
tytuł: „Epigenetyczne źródła niewytłumaczalnych lęków człowieka”.
tematyka: O powstawaniu lęków w dzieciństwie i wieku dojrzałym i sposobach radzenia sobie z nimi.
tytuł: „Choroby stomatologiczne w świetle najnowszych odkryć epigenetycznych”.
tematyka: O wpływie traumy przodków na powstawanie chorób stomatologicznych u potomstwa.
tytuł: „Medyczne aspekty stresu i emocji”.
tematyka: Wpływ negatywnych emocji na mózg, układ odpornościowy i hormonalny i konsekwencje stresu w kolejnych pokoleniach. Metody radzenia sobie ze stresem.
tytuł: „Wpływ traumatycznych przeżyć matki ciężarnej na rozwój jej dziecka”.
tematyka: Wpływ traumatycznych przeżyć matki w ciąży na rozwój mózgu dziecka i całe jego dorosłe życie. O depresji noworodkowej, zaburzeniach osobowości, agresji i lękach
tytuł: „Dziedziczenie traumy. Najnowsze badania epigenetyczne w epidemiologii”.
tematyka: Wpływ traumatycznych przeżyć przodków na powstawanie chorób kardiometabolicznych, nowotworowych, depresji, PTSD, otyłości itp.
tytuł: „Stres, trauma i epigenetyczne zagrożenia chorobami układu krążenia”.
tematyka: Wpływ stresu, emocji, agresji, nienawiści, wrogości na choroby serca i naczyń.
tytuł: „Medyczne aspekty trudnych sytuacji rodzinnych”.
tematyka: O braku empatii i molestowaniu moralnym w rodzinie. Konsekwencje zdrowotne i psychiczne wszystkich członków rodziny.
tytuł: „Sytuacja w rodzinie a psychiczne i zdrowotne problemy ucznia”.
tematyka: O perwersyjnej przemocy w rodzinie i jej wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka oraz jego rozwój socjalny.
tytuł: „Styl życia a choroby nowotworowe”.
tematyka: O wpływie stylu życia na powstawanie chorób nowotworowych – braku radzenia sobie ze stresem, palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków, złego odżywiania się, zbyt małej aktywności ruchowej.
tytuł: „Stres i jego oddziaływanie na funkcjonowanie jednostki w relacjach społecznych oraz powstawanie chorób somatycznych”.
tematyka: O wpływie stresu na wypalenie zawodowe, powstawanie zaburzeń psychicznych i chorób przewlekłych.
tytuł: „Kat w domu, czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie”.
tematyka: „Kat w domu, czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie”.
tytuł: „Dręczenie w rodzinie zagrożeniem zdrowia”.
tematyka: O przemocy psychicznej w rodzinie, jej wpływie na dzieci i na seniorów.
tytuł: „Inteligencja emocjonalna jako narzędzie realizacji celów wychowawczych i kształceniowych”.
tematyka: O inteligencji racjonalnej i emocjonalnej. O neuronach lustrzanych i potrzebie rozwoju empatii.