Wydawnictwo ROZMOWY
Andrzej Ochojski

ul. Gliwicka 3/3, 44-200 Rybnik
NIP: 645 175 14 15
REGON: 240507032
601-304-680
kontakt@rozmowyprzykawie.com
ING Bank 41 1050 1386 1000 0097 2028 3143

Nazwa rejestru i organu prowadzącego:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministerstwo przedsiębiorczości i Technologii RP