Zainteresowanych zorganizowaniem spotkania lub zaproszeniem Autora do prezentacji wykładu prosimy o korespondencję e-mailową (zakładka KONTAKT). Szczegóły ustalamy indywidualnie.

tytuł: „Wszyscy jesteśmy zarażeni. O epidemii zła na podstawie powieści Andrzeja Szczypiorskiego: Msza za miasto Arras”.
tematyka: O tym, jak rodzi się zło w wymiarze indywidualnym i społecznym. O współczesnych problemach etyczno-moralnych na tle dramatu piętnastowiecznego miasta.
tytuł: „Traumy rajskich ptaków. O Natalii i Konstantym Gałczyńskich”.
tematyka: O traumatycznych przeżyciach wrażliwych ludzi, ich bolesnych historiach i wzroście potraumatycznym.
tytuł: „Empatia – trudny dar”.
tematyka: O tym, czym jest empatia, dlaczego jest potrzebna, czy można się jej nauczyć i co się dzieje, gdy jest jej brak lub nadmiar.
tytuł: „Edmund Biernacki – lekarz na współczesne czasy”.
tematyka: Sylwetka mało znanego dziś, wybitnego lekarza i naukowca, pierwowzoru doktora Judyma, odkrywcy „odczynu Biernackiego” znanego dziś jako OB, ukazana na tle pozytywistycznych wysiłków inteligencji polskiej.
tytuł: „Słowa lękiem podszyte. O potrzebie pozytywnych emocji w komunikacji
językowej”.
tematyka: O tym, jak lęk towarzyszy nam codziennie w przekazach językowych, jak staje się narzędziem manipulacji, rodzi nienawiść i niszczy nas samych.